მწვანე პოლუსი

მწვანე პოლუსი

თბილისში ქვის მშრალი მეთოდით ჭრის მონიტორინგის ხელშეწყობა.