სკრის ასოციაცია „ბეთლემი“

სკრის ასოციაცია „ბეთლემი“

ჩვენ ვზრუნავთ, ჩვენ ვცვლით ხანდაზმულთა ცხოვრებას.

საინიციატივო ჯგუფი “როდემდე”

საინიციატივო ჯგუფი “როდემდე”

მიუსაფარი ძაღლების მართვის სტრატეგია უსაფრთხო გარემოსთვის.

“სურამის განვითარების საინიციატივო ჯგუფი”

“სურამის განვითარების საინიციატივო ჯგუფი”

სურამის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი.

„ციფრული სივრცე - მეტი შესაძლებლობა“

„ციფრული სივრცე - მეტი შესაძლებლობა“

სათემო ფონდი - ერთიანობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის.