სათემო ორგანიზაცია „ნუკრიანი“

სათემო ორგანიზაცია „ნუკრიანი“

„ანდრონიკაანთ უბანი“ - სამეზობლო ინიციატივის განვითარების მხარდაჭერა სოფელ ნუკრიანში“.

საინიციატივო ჯგუფი „ქალების ძალა მაღრაანისთვის“

საინიციატივო ჯგუფი „ქალების ძალა მაღრაანისთვის“

„თემზე დაფუძნებული ტურიზმის განვითარება მაღრაანში“.