სტატისტიკური მონაცემები

სათემო ლიდერთა ფორუმი

0

სათემო ლიდერთა ფორუმი
მონაწილე

0

მონაწილე
ნომინანტი

0

ნომინანტი
გამარჯვებული

0

გამარჯვებული

თემის განვითარების პროგრამა 2011 წლიდან ატარებს ერთობლივ სათემო შეხვედრებს. აღნიშნული საქმიანობა, ერთი მხრივ ემსახურება სათემო ჯგუფებს შორის გამოცდილების გაზიარებას. მეორე მხრივ, ხელს უწყობს სათემო ორგანიზაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებსა და თემის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

წლიდან წლამდე გაერთიანებული შეხვედრების ფორმატი დაიხვეწა და უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღო. 2015 წლიდან კი სათემო ლიდერთა ფორუმი, პროგრამის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმიანობას წარმოადგენს. ყოველწლიურად, ღონისძიება განსხვავებულ ფორმატში იგეგმება და მუდმივად გამოირჩევა საინტერესო სიახლეებით, თემატური სესიებით და სხვადასხვა ტიპის კონკურსებით. 

სათემო ლიდერთა ფორუმი, როგორც ერთობლივი სათემო შეხვედრა, წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მეტ სათემო მოძრაობის მხარდამჭერ ადამიანს აერთიანებს, ხელს უწყობს მათ შორის კონტაქტების გაღრმავებას, რეგიონალურ კავშირებს და ადგილობრივი ინივიატივების წახალისებას.

სათემო ლიდერთა ფორუმი 2022

ჩატარებული სათემო ლიდერთა ფორუმები: