პროექტის მიზანი

შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებისთვის: ავლევის, კნოლევისა და ცერონისისთვის-სათემო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია
განხორციელების ადგილი
თბილისი
სრული საგრანტო თანხა
29,970.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
29,970.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.