პროექტის მიზანი

ისეთი სივცრისა და ადგილის შექმნა, სადაც გარემოსდაცვით საკითხების შესახებ ჩატარდება შეხვედრები, პრეზენტაციები თუ ლექციები.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

დათას ეზო
განხორციელების ადგილი
ქვემო ქართლი, რუსთავი
სრული საგრანტო თანხა
5500 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
5500 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ქრაუდგანდინგის ანუ სახალხო დაფინანსების გზით მოგროვებული თანხით. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.